อันคนเฮานี้มีดีมีชั่ว

            อันว่าคนเฮานี้หาก มีความแตกต่าง 
บางคนทุกข์ยากไฮ้ บางคนได้เป็นเศรษฐี 
บางคนดีบางคนชั่ว มัวเมาเรื่องบ่แม่น 
บางคนแขนขาด้วน กรรมสร้างแต่งมา 
บางคนแฟนอ้อมหน่า อ้อมหลังทุกหนแห่ง 
บางคนนอนแห้งแล้ง แฟนสิซ้อนกะบ่มี 
           พุทธองค์ตรัสชี้ สาเหตุเพราะ บุญกรรม 
ไผผู้ทำกรรมดี สิฮางมีดีได้ 
กรรมดีสิส่งให้ ได้มี ทุกสิ่งอย่าง 
ทางชีวิตข้างหน้า สิหาพ้อแต่ความสุข…พี่น้องเอย

อันคนเฮานี้มีดีมีชั่ว, คนเรานี้มีดีมีชั่ว, ทุกข์ยาก, เป็นเศรษฐี, คนแขนขาด้วน, คนมีแฟน, บุญกรรม, กรรมดี, กรรมชั่ว, ทำดี, ทำชั่ว, เฮ็ดดี, เฮ็ดซัว, ความสุข, พระ, พระบิณฑบาต, ออกบิณฑบาต, บิณฑบาต, ใส่บาตร, จีวร, ห่มจีวร, ครองผ้า, ห่มคลุม, พระสงฆ์, พระภิกษุ
ใส่บาตรยามเช้า

ขอบคุณผญาคำกลอน และรูปภาพจาก

Admin:khem เพจบ้านหลังน้อย – ของคนอีสาน

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะตาย
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม… ว่าชีวิตมิใช่ “ของเรา”
อย่าลืม… ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล
อย่าลืม… ว่ามีชีวิตใครรอเราอยู่…!!!

การแปลงเลขต่างศักราช

1) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เอา 543 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ค.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 543 ลบ ค.ศ.

2) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ร.ศ. เอา 2325 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ร.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 2325 ลบ ร.ศ.

3) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น จ.ศ. เอา 1181 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ จ.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 1181 ลบ จ.ศ.

 

พ.ศ. ย่อมาจาก พุทธศักราช

 

ค.ศ. ย่อมาจาก คริสตศักราช

 

ร.ศ. ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก

 

จ.ศ. ย่อมาจาก จุลศักราช

 

อ้างอิงมาจาก หนังสือปฏิทิน 150 ปี ฉบับครอบครัว

โอสถะปริตร สักกัตวา สวดเป็นยารักษาโรค

                                โอสถะปริตร สักกัตวา
                                  สวดเป็นยารักษาโรค

สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง     เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง         อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
หิตัง เทวะมะนุสสานัง           เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทธะเตเชนะ โสตถินา         ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ         ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต          ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง      เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง         อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง              เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา          ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ         ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงนาศไป
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต          ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง      เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง         อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง              เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา          ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ         ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงนาศไป
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต           ขอภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง      เพราะทำความเคารพพระสงฆรัตนะ
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง         อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง         เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะ

ที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

สังฆะเตเชนะ โสตถินา          ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ         ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงนาศไป
โรคา วูปะสะเมนตุ เต           ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)

บทชุมนุมเทวดา ก่อนสวดพระปริตร

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง
สัคเค กาเม จะรูเป  คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข

วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา

ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง  มุนิวะระวะ จะนัง

สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัสสะวะ นะกาโล

อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล

อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

อ่านเพิ่มเติม “บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)”

บอกศักราช

บอกศักราช หมายถึง การบอกวัน เดือน ปี ปัจจุบัน

การบอกศักราช เป็นธรรมเนียมของพระมาแต่โบราณ

เพราะสมัยก่อนไม่มีปฏิทินบอกวัน เดือน ปี ชาวบ้าน

ต้องอาศัยการบอกศักราชจากพระสงฆ์

  อ่านเพิ่มเติม “บอกศักราช”