ทุกสิ่งล้วนไม่จีรัง

ทุกสิ่ง, เกิดขึ้น, ตั้งอยู่, ดับไป, ธรรมดา, ทุกสิ่งล้วนธรรมดา, เกิด, ดับ
 ทุกสิ่งล้วนธรรมดา,