โบราณบอก คบคนให้ดูหน้า

โบราณบอก คบคนให้ดูหน้า, โบราณบอก, ซื้อผ้า, ดูเนื้อ, ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ, คบคุนให้ดูหน้า, ใจเสือ,  ใส่หน้ากาก
โบราณบอก คบคนให้ดูหน้า,