บ้านอยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกิน

บ้านอยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกิน, คนอยู่ใกล้วัด, ใกล้ศาสนา, แต่มิได้ดื่มน้ำคือรสแห่งพระธรรม, ดื่มน้ำ, แม่น้ำ, เรือ