เมื่อผูกพัน

เมื่อผูกพัน, ผูก, ยึด, ลายมือสวย, คัดไทย, ปล่อยวาง, แก้ได้, ผูกพัน, กลอน

เมื่อผูกพันสิ่งใดอะไรเข้า

อย่าผูกเอายึดมาเพียงว่า..เพื่อ

ยึดก็จริง..อย่ามั่นพันคลุมเครือ

ควรผูกเผื่อแก้ได้ปล่อยวางเป็น

 

ขอบคุณกลอนดี ๆ จาก เพจ : ธรรมะจากผี

เปรียบเทียบการกินอาหาร

กินแล้วหลบ คือ กบ คือ แมว

กินแล้วแจว คือ เปรต คือ ผื

กินแล้วหนี คือ หมู คือ หมา

กินแล้วรักษา คือ เทวดา คือ คน

กินแล้วกังวล คือ คนบ้าตัณหา

กินแล้วพิจารณา ปลงปัญญา คือ ทางพ้นทุกข์

รู้ไว้ได้ประโยชน์

รัก       มันสร้าง    รัง

ชัง       มันสร้าง    กรง

หลง     มันสร้าง    บ่วง

ห่วง     มันสร้าง    ภัย

อาลัย   มันสร้าง    ทุกข์

สนุก     มันสร้าง    มาร

สนาน   มันสร้าง   โทษ

โกรธ    มันสร้าง   นรก

 

      ขอบคุณที่มา : วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนเเก่น

รู้จักพอ ก็พอแล้ว

เงินมาก    เงินน้อย    พอใช้     ก็พอ

ขี้เหร่       รูปงาม       ดูได้       ก็พอ

แก่เฒ่า     เยาว์วัย      แข็งแรง  ก็พอ

ยากดี       มีจน         คนดี       ก็พอ

สามี        กลับช้า     กลับมา   ก็พอ

ภรรยา    ขี้บ่น        ใส่ใจ       ก็พอ

เด็กน้อย  ดื้อซน     สอนได้    ก็พอ

บ้านเรือน  เล็กใหญ่   อยู่ได้   ก็พอ

แบรนด์เนม หรือไม่  ใช้ได้   ก็พอ

ปัญหา     หนักเบา     แก้ได้  ก็พอ

เกิดมา     ชาตินี้         มีดี      ก็พอ

ชีวิตคนเราเทานี้…พอแล้ว

                                                              นักปราชญ์ริมถนนชาวจีน ผู้หนึ่งกล่าวไว้

ของมาคู่กัน

มีเริ่ม…ก็ต้อง…มีจบ
มีพบ…ก็ต้อง…มีจาก
มีน้อย…ก็ต้อง…มีมาก
มียาก…ก็ต้อง…มีง่าย
มีเพิ่ม…ก็ต้อง…มีลด
มีคต…ก็ต้อง…มีตรง
มีขึ้น…ก็ต้อง…มีลง
มีมั่นคง…ก็ต้องมี…เปลี่ยนแปลง

ดอกหญ้าโคกกระสุน

ดอกหญ้าบานอยู่ข้างริมทางเท้า

คงแอบเหงาแอบฝันถึงวันใหม่

ฉันมีเพียงสายตามาห่วงใย

เพื่อปลอบใจดอกหญ้าค่าควรเมือง

ดอกหญ้าโคกกระสุน, ดอกหญ้า, ดอกหญ้าสีเหลือง, ดอกไม้, ดอกไม้สีเหลือง, แอบเหงา, ริมทาง, ริมทางเท้า, วันใหม่

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ   คนยังตามขึ้นไปจับบนขอบฟ้า

ผาอยู่สูง เหวห้วงลึก คนก็ยังตามปีนป่าย หรือย่อนกายลงไปหา

ชั่วทำง่าย สำหรับคนที่ชอบทำชั่ว แต่คนดีนั้นทำยาก

ดีก็ทำง่าย สำหรับคนที่ชอบทำดี แต่คนชั่วนั้นทำยาก

คนเกิดก่อนย่อมรู้ดีกว่า คนเกิดทีหลัง

แต่คนเกิดที่หลัง ก็ยังรู้ดีกว่าคนเกิดก่อน (เหตุเพราะมันคนละยุค

คนละสมัย) แต่เราควรเชื่อ และเคารพคนที่เกิดก่อน

เพราะ คนเกิดก่อน เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน (ท่านว่าไว้อย่างนั้น)

 

สิทธิชา