อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะตาย
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม… ว่าชีวิตมิใช่ “ของเรา”
อย่าลืม… ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล
อย่าลืม… ว่ามีชีวิตใครรอเราอยู่…!!!

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ, ฟ้าอยู่สูง, ดินอยู่ต่ำ, ดิน, ฟ้า, sky, land
ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ,

ฟ้าอยู่สูง  ดินอยู่ต่ำ   คนยังตามขึ้นไปจับบนขอบฟ้า

ผาอยู่สูง  เหวห้วงลึก  คนก็ยังตามปีนป่าย  หรือหย่อนกายลงไปหา

ชั่วทำง่าย  สำหรับคนที่ชอบทำชั่ว  แต่คนดีนั้นทำยาก 

ดีก็ทำง่าย  สำหรับคนที่ชอบทำดี  แต่คนชั่วนั้นทำยาก 

คนเกิดก่อนย่อมรู้ดีกว่า  คนเกิดทีหลัง

แต่คนเกิดที่หลัง  ก็ยังรู้ดีกว่าคนเกิดก่อน  (เหตุเพราะมันคนละยุค

คนละสมัย)  แต่เราควรเชื่อ  และเคารพคนที่เกิดก่อน

เพราะ  คนเกิดก่อน  เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน  (ท่านว่าไว้อย่างนั้น)

 

     สิทธิชา