วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

 

1366x2054

ถ้าใครไปเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ถือว่า ไปไม่ถึงเชียงใหม่นะครับ