แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บารมีแม่ที่แผ่กว้าง เขียนโดย สิรินฺธโรภิกขุ 956
บารมี 10 เขียนโดย สิรินฺธโรภิกขุ 3536