จุดธูปกี่ดอก หมายถึงอะไร

จุดธูปกี่ดอก หมายถึงอะไร ?
ธูป 1 ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดา ที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
ธูป 2 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่
ธูป 3 ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป 5 ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย
บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ
ธูป 7 ดอก ไหว้พระพรหม
บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์
ธูป 8 ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
ธูป 9 ดอก บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณ ทั้งเก้า และพระเทพารักษ์
ธูป 10 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม
ธูป 12 ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่
ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นครู
หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา หมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
ธูป 19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
ธูป 21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ
ธูป 32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ
ธูป 108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า
****ควันธูปมีสารอันตรายควรหลีกเลี่ยงการสูดดม****

5.อิติปิโส 8 ทิศ

5.อิติปิโส 8 ทิศ

   อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

          เรียกว่า กระทู้ 7 แบก คุ้มทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

   ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 

          เรียกว่า ฝนแสนห่า คุ้มทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

   ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท 

          เรียกว่า นารายณ์เกลื่อนสมุทร คุ้มทิศทักษิณ (ทิศใต้)

   โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ 

         เรียกว่า นารายณ์คลายจักร  คุ้มทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

   ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ 

         เรียกว่า นารายณ์ขว้างจักรไตรตรึงภพ คุ้มทิศประจิม 

(ทิศตะวันตก)

   คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ 

        เรียกว่า นารายณ์พลิกแผ่นดิน คุ้มทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

   วา โธ โน อะ มะ มะ วา

        เรียกว่า ตวาดป่าหิมพานต์ คุ้มทิศอุดร (ทิศเหนือ)

   อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

        เรียกว่า นารายณ์แปลงรูป คุ้มทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

 

 

 

 

4.หัวใจหนุมาน

4.หัวใจหนุมาน 

   หะ นุ มา นะ (ภาวนา ๓ หน)

คาถาบทนี้ ป้องกันศัตรูปองร้าย

ไม่กล้าทำอะไรเราดีนักแล

3.หัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก)

3.หัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก)

   จะ ภะ กะ สะ (ภาวนา ๓ หน)

คาถาบทนี้ เสกแป้งผัดหน้า เป็น

เมตตามหานิยมดีนักแล

2.มงกุฎพระพุทธเจ้า

2.มงกุฎพระพุทธเจ้า

   อิ ติ ปิ โส วิ เส เส อิ อิ เส เส

พุท ธะ นา เม อิ อิ เม นา พุท ธะ

ตัง โส อิ อิ โส ตัง พุท ธะ ปิ ติ อิฯ

   คาถาบทนี้ ประเสริฐ ท่านว่า 

เสกน้ำล้างหน้าทุกวัน มีเสน่ห์

มหานิยมป้องกันแคล้วคลาดให้

ทุกอย่าง เวลามีงานมงคลต่าง ๆ 

ให้เสกคาถานี้ ใส่ด้ายหรือสายสิญจน์

คล้องศีรษะหรือเสกไพลไล่ผีก็ได้

ขลังนักแล 

1.หัวใจอิติปิโส

1.หัวใจอิติปิโส

   อะ สัม วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนออกเดินทาง

คุ้มครองป้องกัน ศัตรูมิกล้า ทำร้าย

เราเลย เป็นเสน่ห์มหานิยม อนึ่ง

ถ้าน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ใช้คาถา

บทนี้เสก เป่าตรงที่เป็นนั้น ๓ จบ 

ไม่ร้อน ไม่พองเลย 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สิทธิการิยะ บูชาครู