กำหนดการ ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน วันบูรพาจารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนอัญเชิญ พระพุทธสิริปัณณวิชญ์ (พระพุทธรูปหยกเขียว)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์กำแพงวัดศรีไพรวัลย์

สวดมนต์ข้ามปี วัดญาณวัฒนาราม 2560-2561

ตักบาตรประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันโกนอย่าละ วันพระอย่าขาด

หมั่นทำบุญตักบาตร ด้วยกันนะคุณโยม

หิมะตก ก็ต้องทนเอาหน่อย

ค่อยๆก้าวเดินมา เดี๋ยวจะหกล้ม

...ขอบอกบุญแก่ทุกท่านตามนี้นะ

ตรงวันพระพอดีอย่าหนีหน้า

มาทำบุญด้วยแรงแห่งศรัทธา

ทุกทั่วหน้าอย่างพร้อมเพรียงอย่าเกี่ยงกัน

บุญเท่านั้นที่พาเราอยู่เป็นสุข

กำจัดทุกข์โพยภัยอย่างมหันต

ตื่นแต่เช้ามาทำบุญก็แล้วกั

เพราะบุญนั้นเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงเรา

ให้ไปสู่สุคติในภพหน้า

เมื่อโรยราละสังขารไม่หมองเศร้า

จุติใหม่ได้บุญมากกว่าเก่า

หรือผู้เข้าพระนิพพานเพราะสร้างบุญ(มาก)...

...เจริญพร เรียนเชิญทุกๆท่านนะ...สาธุ...