คำที่ใช้พูดกับพระสงฆ์

 

คำสามัญ      คำราชาศัพท์

กิน  =   ฉัน

เงิน   =   ปัจจัย

เชิญ    =  นิมนต์

ที่นั่ง   =   อาสนะ

ป่วย   =   อาพาธ

ตาย  =  มรณภาพ

มอบให้   =  ถวาย

สวดมนต์  = ทำวัตร

เลี้ยงพระ  = อังคาส

ถวาย      =    ประเคน

นอน          =     จำวัด

อาหาร       =     ภัตตาหาร

โกนผม      =     ปลงผม

ยารักษาโรค  =   คิลานเภสัช

กินอาหารเช้า =  ฉันเช้า

อาหารเช้า  =  ภัตตาหารเช้า

กินอาหารกลางวัน  =  ฉันเพล

อาหารเพล   =   ภัตตาหารเพล

คนรู้จัก   =   อุบาสก, อุบาสิกา

พระร่วมกันฉัน = สามัคคีรส

จดหมาย   =   ลิขิต

อาบน้ำ  =   สรงน้ำ

ถ่ายอุจจาระ   =  ไปถาน

แต่งตัว  = ครองผ้าห่มจีวร

แจ้งความผิด   =   ปลงอาบัติ

ให้ของแก่ภิกษุ  =  ขอถวาย

ของถวาย  =  ไทยธรรม

บิดามารดา =  โยมพ่อ โยมแม่

โยมบวชให้ที่ไม่ใช่บิดามารดา หรือโยมที่คอยดูแล = โยมอุปัฏฐาก

ไหว้  =   นมัสการ  ถ้าโยมกล่าวสวัสดีพระ ต้องกล่าวว่า "นมัสการพระคุณเจ้า" หรือ นมัสการเจ้าค่ะ, นมัสการครับ นมัสการขอรับ

ถ้าพระชั้นผู้ใหญ่ ก็ควรเพิ่มคำว่า กราบ เข้าไปด้วย "กราบนมัสการพระคุณเจ้า" หรือ กราบนมัสการพระ...............(ใส่ชื่อท่านลงไป)เจ้าค่ะ/ครับ