อย่านอนตื่นสาย

อย่านอนตื่นสาย??? อย่าหน่ายหากิน???

อย่าหมิ่นเงินน้อย?? อย่าคอยวาสนา

?

AS I AM NOW, ONCE WAS HE.

AS HE IS NOW, I WILL BE.

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

? ? ?เข้าเมืองตาหลิ่ว ?ต้องหลิ่วตาตาม

? ? ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า

? ? When in Rome, do as Romans do.

งมเข็มในมหาสมุทร

? ? ?งมเข็มในมหาสมุทร

? ? ?ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า

? ? To look for a needle in a hay stack.

เราจักต้องถึงความพลัดพลาดจากของรัก

เราจักต้องถึงความพลัดพลาดจากของรัก

ของชอบใจไปทั้งสิ้น

I will have to he separated from all

that is loved and dear.

เรามีกรรมเป็นของตน

เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด?

ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาท

ของกรรมนั้น

?

My kamma is my own whatever

kamma I do, whether good or?

evil, of that I will surely be the heir.

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน?

ก็ไม่หวั่น ทั้งคืนทั้งวัน ไม่มีเดือดร้อนใจ

อะไรที่จะสูญเสียก็ไม่เห็นที่ไหนในโลก?

ดังนั้น จนหลับไป ก็ีมีแต่ใจหวังดีที่คิด

ปรานีช่วงปวงสัตว์

Wherever I go I am unafraid;?

wherever I sleep, I am unalarmed .

The nights and days do not burn mee.

I see nothing is this world that is to?

be lost; therefore my heart dwells?

in good will and kindness to all beings

until I fall to sleep.