ความซื่อสัตย์ กับข้อพิสูจน์

ขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

ความเท็จ กับความจริง

ขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

จงเรียนธรรมมุ่งเห็นงาน

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ดอกบัวสีชมพู

ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 พรจากวัดพุทธ

 

กราบพระให้เป็น

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

 

 

ขอบคุณเครดิตภาพและบทกลอนธรรมะดี ๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง

 

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่

เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่

เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา

เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา

ศูนย์ศึกษาบาลี ศักดิ์ศรีชน

 

ดร.มหาอดุลย์ คนแรง ป.ธ. ๙

ศาสนาไม่เสื่อม..

 
 

ใจดี ถึงพระพุทธ

ใจบริสุทธิ์ ถึงพระธรรม

ใจปฏิบัติธรรม ถึงพระสงฆ์

ใจไม่หลง ถึงพระนิพพาน

จงรู้จักปล่อย

ปล่อยนกเป็นหมื่น

ปล่อยปลาเป็นแสน

ไม่ได้อานิสงส์เท่า

ปล่อยวางและให้อภัย

ขอบคุณคติธรรม จาก Vanda.co.th