ดอกหญ้าโคกกระสุน

ดอกหญ้าบานอยู่ข้างริมทางเท้า

คงแอบเหงาแอบฝันถึงวันใหม่

ฉันมีเพียงสายตามาห่วงใย

เพื่อปลอบใจดอกหญ้าค่าควรเมือง

ดอกหญ้าโคกกระสุน, ดอกหญ้า, ดอกหญ้าสีเหลือง, ดอกไม้, ดอกไม้สีเหลือง, แอบเหงา, ริมทาง, ริมทางเท้า, วันใหม่

ความดีที่ทำไว้

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ , ความดี, ความดีที่ทำไว้, มิตร, พระ, พระพุทธรูป, สยํ กตานิ, ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ
ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า

ขอบคุณเครดิตภาพจาก
เพจบ้านหลังน้อย – ของคนอีสาน

ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล

ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ คือ สถานอันรื่นรมย์

Game va yadi vara nne ninne va yadi va thale  yattha arahanto viharanti tom bhumiramaneyyakam  Be it a village or forest, in lands low or high, wherever enlightened ones dwell, that is a place of delight.

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น ทั้งคืนทั้งวัน ไม่มีเดือดร้อนใจ

อะไรที่จะสูญเสียก็ไม่เห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแต่ใจหวังดีที่คิด

ปรานีช่วงปวงสัตว์

Wherever I go I am unafraid; wherever I sleep, I am unalarmed.

The nights and days do not burn mee. I see nothing is this world that is to

be lost; therefore my heart dwells  in good will and kindness to all beings

until I fall to sleep.