กุฏิ

กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือกุดติ) แปลว่า กระต๊อบ,

กระท่อม, โรงนา ใช้ว่า กุฎี ก็ได้ เรียกเพี้ยน

ไปว่า กฏิ ก็มี (กฏิ แปลว่า สะเอว)

กุฏิ หมายถึง อาคารที่เป็นโรงเรือนหรือ

ตึกอันเป็นที่อยู่พำนักอาศัยของภิกษุสามเณร

ใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม “กุฏิ”

จิต

จิต แปลว่า ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์

ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, ความคิด,

ธรรมชาติที่วิจิตร, ธรรมชาติที่สั่งสม

กุศลและอกุศล ฯลฯ เขียนเต็มว่า

จิตต

อ่านเพิ่มเติม “จิต”

คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

รวม #ข้อคิดคติธรรมคำสอน
จาก #ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, นิ้ว, นิ้วมือ, มนุษย์, มนุษย์มีดี, ถือสา, ไม่ถือสา, กิเลส, โลภ, โกรธ, หลง, ถือตัว
คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, 

นิ้วทุกนิ้ว ยาวไม่เท่ากัน
แต่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน
คนเราไม่เหมือนกัน
แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกัน
อย่างประมาทกัน อย่าดูถูกกัน
ให้สามัคคีกัน รักกัน ช่วยเหลือกัน

เป็นมนุษย์ให้มีดี ๓ อย่าง
๑. ให้มีใจดี
๒. ให้มีวาจาดี
๓. ให้ทำแต่สิ่งดี ๆ
แล้วจะเจอจะได้ในสิ่งดี ๆ

อ่านเพิ่มเติม “คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร”

ความทุกข์

ความทุกข์    ความสุขไม่มีประตู

                                          ขอบคุณเครดิตคติธรรมคำคมจาก (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)