ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี ประจำปี 2563