เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน 

พุทธมงคล 38 ประการ 

ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ

ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้.-

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ 

ไม่คบคนพาล

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน”

แม่บารมี

บารมีแม่ที่แผ่กว้าง

     แม่ เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังและปรากฏทั่วทุกแห่ง ที่ใดไร้แม่ ที่นั้น

จะขาดพลังและความอบอุ่น แม่จึงต้องติดตามลูกไปทุกทิศทาง

ทุกสาขาอาชีพ เช่น

    แม่แห่งชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของเราชาวไทย

    แม่ฟ้าหลวง   ได้แก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

อ่านเพิ่มเติม “แม่บารมี”

ชยานนฺโท

ชยานนฺโท อ่านว่า ชะยานันโท แปลว่า ผู้มีความชนะเป็นเครื่องเพลิดเพลิน