บารมี 10 ทัศ

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้ 1.ทานบาร …

ยาทิสํ วปเต พีชํ บุคคลหว่านพืชเช่นใด

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

ยาทิสํ วปเต พีชํ  ตาทิสํ ลภเต  ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ   …

อสุภาย จิตฺตํ จงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคง

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

อสุภาย  จิตฺตํ  ภาเวหิ      เอกคฺคํ สุสมาหิตํ สติ กายคต …