ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดญาณวัฒนาราม รูแบร์ ประเทศฝรั่งเศส

วันอาสาฬหบูชา, วัดญาณวัฒนาราม, หล่อเทียนพรรษา, ถวายเทียนพรรษา, ตักบาตร, ป้าย, ป้ายไวนิล, เทียนพรรษา
วันอาสาฬหบูชา หล่อเทียนพรรษา, ถวายเทียนพรรษา,