ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

***ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็…

Read More

ธรรมใจให้สบาย

https://www.youtube.com/watch?v=2nBmifrl6WI ของคุณเครดิต video เพลงจากศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย

Read More

พิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

***วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๙ น. พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอา…

Read More
กันยายน 11, 2023

วันโลกร้อน

นนธชา

วันโลกร้อน เจ็บลึก รู้สึกหนาวกระแสข่าว แพ้พ่าย วอดวายสิ้นนักบวชดัง ฝังกลบ จบชีวินหลงกามกิน กลายเป็นเ…

กันยายน 11, 2023

กลอนธรรมะ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้ยิ่งใหญ่เสมอ

บวชเณร

บรรพชา

ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

Meditation

Bringing Life to Your Smile

Experienced ​

This is a Meditation

Advance ​

This is a Meditation​​

Results​

This is a Meditation

Modern

This is a Meditation

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคือ คำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์…

Read More

อนุโมทนา

อนุโมทนา แปลว่า ความยินดีตาม, ความพลอยยินดี หมายถึง การแสดงความชื่นชม ยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่น…

Read More

กรรม

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว ถ้าเป็นการกระทำที่ดี…

Read More

กรรมวาจาจารย์

     กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำมะวาจาจาน) แปลว่า อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจา คือ ภิกษุผู้ทำหน้าที่สวดประกาศ…

Read More

กรรมฐาน

กรรมฐาน (อ่านว่า กำมะถาน) แปลว่า ที่ตั้ง แห่งกรรมคืองานของใจ คือสิ่งที่ยึดหน่วงหรือ ผูกใจมิให้ฟุ้งซ่…

Read More

คารวะ

คารวะ แปลว่า ความเคารพ, ความตระหนัก  ความเชิดชูให้ลอยเด่น, ความเอื้อเฟื้อ นัยว่ามา จากคำว่า ครุ แผลง…

Read More

ขานนาค

ขานนาค คือ การกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบท ของนาคในพิธีบวช      ขานนาค เป็นคำที่ใช้เรียกการที่นาคผู้ต้องกา…

Read More

ธาตุ

ธาตุ  แปลว่า สิ่งที่ทรงสภาพของตนไว้ คือ ไม่เปลี่ยนสภาพต่อไป ปกติใช้หมายถึง องค์ประกอบของร่างกายมนุษย…

Read More
1 2 3 4

การฝึกสมาธิ 40 วิธี

Meditation

01.
นั่งสมาธิ​

โดยนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

02.
ยืนสมาธิ

ยืนตัวตรง ทำตัวให้สบาย กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก หรือบริกรรมว่า “พุธ โท”

03.

Meditation

04.

Meditation

05.
เดินจงกรม

Meditation Walking

06.

Meditation

07.
นอนสมาธิ

Meditation sleep

08.
เพ่งกสิณไฟ

Meditation

พญานาค

ความเห็นแก่ตัว ทำลายมิตรภาพ

Happy Stories

Meditation
ลมลำเพย, ลม, ลดพัด, ใบไม้, ใบเมเปิ้ล, คนโง่, หลงตัว, ลืมตาย,นบดิน
การฝึกสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบ สมองดี ไม่ขี้ลืม
Meditation
ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์แสงทิพย์
“ดูจิตภายใน ไม่ส่งใจไปข้างนอก ปล่อยวางทุกสิ่ง”
Meditation
เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้, อย่าเสียเวลา, เวลา, เป็นทุกข์, เรา, Time, Time on earthแก้วกานดา
^_^ความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ*-*
Meditation
น้ำกับใบบัว, หยดน้ำ, ใบบัว, ใจเราเหมือนน้ำ, lotusละเอียด
-*-* บางครั้ง การทำอะไรช้า ๆ ก็ดีกว่า การทำอย่างรีบร้อน แต่ไม่ได้ผลอะไร**-
Meditation
วันพระ, ละกิเลส, บำเพ็ญทาน, การให้, ให้ทาน, อภัยทาน, ให้อภัย, วันพระต้องละกิเลส, วันพระต้องรักษาศีล, วันพระต้องงดเว้นความชั่วมะนาวหวาน
+–+ แค่เห็นชื่อ ก็ตรงข้ามกับความเป็นจริง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น