บทชมโฉม

มีนาคม 20, 2021 0 Comments

#บทชมโฉม พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร พิศขนงโก่งงอนดังคั …

ให้อภัย

มีนาคม 20, 2021 0 Comments

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสี …

นาขั้นบันได

กุมภาพันธ์ 6, 2021 0 Comments

ขอบคุณคติธรรม และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

ปล่อยวาง บางเบา release

กุมภาพันธ์ 6, 2021 0 Comments

ขอบคุณคติธรรม คำกล่อน และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุ …

หลงรัก

มกราคม 31, 2021 0 Comments

ขอบคุณคติธรรม และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

คนสวย คนรวย คนเก่ง คนกล้า

มกราคม 31, 2021 0 Comments

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสี …

สามเณรสอนธรรม

มกราคม 19, 2021 0 Comments

ผ้าไตรจีวร

พาน, พานวางผ้าไตร, ผ้าไตร, ผ้าไตรสีเหลืองทอง, ไตรจีวร, พานพุ่ม, yellow robe, The robe, ราชนิยม, สีพระราชนิยม, สีเหลือง, จีวร, จีวรพระ, ผ้าห่ม, ผ้า 3 ผืน, ผ้าจีวร, สังฆาฏิ, ไตรเต็ม, สีเหลืองทอง,
มิถุนายน 5, 2020 0 Comments