The gift of truth excels all other gifts.

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ.
การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง

Welcome to barameetham

บารมีธรรม

Dhamma

This is a Dhamma.

The Monk

This is a monk.

กลอนธรรมะ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้ยิ่งใหญ่เสมอ

นาคน้อย, นาค, นาคเณร, เตรียมบวช, เตรียมบวชเณร, ผ้าขาว, ผ้าไตร, ชุดขาว, เด็กน้อย, เด็ก, นาคเด็ก, บวช, บวชเณร, เตรียมบรรพชา, บรรพชา, บวชเรียน, บวชเณร, นาคถือผ้าไตร, ห่มขาว,

บวชเณร

บรรพชา

” ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก “

The long live

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

Meditation

Bringing Life to Your Smile

Experienced ​

This is a Meditation

Advance ​

This is a Meditation​​

Results​

This is a Meditation

Modern

This is a Meditation

การฝึกสมาธิ 40 วิธี

Meditation

01.
นั่งสมาธิ​

โดยนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

02.
ยืนสมาธิ

ยืนตัวตรง ทำตัวให้สบาย กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก หรือบริกรรมว่า “พุธ โท”

03.

Meditation

04.

Meditation

05.
เดินสมาธิ

Meditation Walking

06.

Meditation

07.
นอนสมาธิ

Meditation sleep

08.
เพ่งกสิณไฟ

Meditation

พญานาค

ความเห็นแก่ตัว ทำลายมิตรภาพ

Happy Stories

Meditation
ลมลำเพย, ลม, ลดพัด, ใบไม้, ใบเมเปิ้ล, คนโง่, หลงตัว, ลืมตาย,นบดิน
การฝึกสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบ สมองดี ไม่ขี้ลืม
Meditation
ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์แสงทิพย์
“ดูจิตภายใน ไม่ส่งใจไปข้างนอก ปล่อยวางทุกสิ่ง”
Meditation
เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้, อย่าเสียเวลา, เวลา, เป็นทุกข์, เรา, Time, Time on earthแก้วกานดา
^_^ความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ*-*
Meditation
น้ำกับใบบัว, หยดน้ำ, ใบบัว, ใจเราเหมือนน้ำ, lotusละเอียด
-*-* บางครั้ง การทำอะไรช้า ๆ ก็ดีกว่า การทำอย่างรีบร้อน แต่ไม่ได้ผลอะไร**-
Meditation
วันพระ, ละกิเลส, บำเพ็ญทาน, การให้, ให้ทาน, อภัยทาน, ให้อภัย, วันพระต้องละกิเลส, วันพระต้องรักษาศีล, วันพระต้องงดเว้นความชั่วมะนาวหวาน
+–+ แค่เห็นชื่อ ก็ตรงข้ามกับความเป็นจริง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น