ใบแรกอ่อน

ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์

อ่อนเยาว์ เหงาเงียบ เรียบง่าย

เดียวดาย ชายดง พงป่า

สร้างดิน ชุ่มน้ำ ฉ่ำฟ้า

รักษา โลกไว้ ให้มนุษย์