นาคน้อย (เตรียมบวชเณร)

นาคน้อย, นาค, นาคเณร, เตรียมบวช, เตรียมบวชเณร, ผ้าขาว, ผ้าไตร, ชุดขาว, เด็กน้อย, เด็ก, นาคเด็ก, บวช, บวชเณร, เตรียมบรรพชา, บรรพชา, บวชเรียน, บวชเณร, นาคถือผ้าไตร, ห่มขาว,

นาคน้อย เตรียมบวชเณรภาคฤดูร้อน