ฆ่าอะไรไม่บาปแต่ได้บุญ

สิงหาคม 6, 2018 0 Comments

“ผู้ใดฆ่าความโกรธได้ ระงับความโกรธ ได้ผู้นั้นย่อม …

แบบตั้งนามฉายา

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

ในทางคณะสงฆ์ผู้จะอุปสมบท ต้องมีชื่อเป็นภาษามคธ  ฉะนั้น …