เปรียบเทียบการกินอาหาร

กินแล้วหลบ คือ กบ คือ แมว

กินแล้วแจว คือ เปรต คือ ผื

กินแล้วหนี คือ หมู คือ หมา

กินแล้วรักษา คือ เทวดา คือ คน

กินแล้วกังวล คือ คนบ้าตัณหา

กินแล้วพิจารณา ปลงปัญญา คือ ทางพ้นทุกข์