ทางออกมีเสมอ

ทางออกมีเสมอ, ทางออก, วงกต, ทางวงกต, เล่นเกมส์เขาวงกต, ทาง, ทางแก้ไข, หนทาง, อุปสรรค, ปัญหา, ผิดหวัง, สมหวัง, แก้ไข

หมื่นทางตัน ยังมี “ทางออก” เสมอ
หมื่นปัญหาที่พบเจอ ย่อมมี ” ทางแก้ไข”
หมื่นอุปสรรค ยังมี “หนทาง” ให้ฝ่ามันไป
หมื่นความผิดหวังใดๆ ย่อมมี “วันแห่งความสมหวัง”