ล้มหรือลุก

ล้มลุก, ถูกผิด, ดีแย่, ชมหรือด่า, ล้มหรือลุก, อย่าไปทุกข์, อย่าไปคิด, หนีปัญหา, คนนินทา, ล้ม, ชม, ด่า

ขอบคุณเครดิตภาพและกลอนดี ๆ จาก คติ สอน ธรรม