เกิด แก่ เจ็บ ตาย

เกิด, แก่, เจ็บ, ตาย, มนุษย์, สังขาร, มรณัง, ความตาย, ความตายเป็นสิ่งแน่นอน, บุญกุศล, สร้างบุญกุศล, เกิดแก่เจ็บตาย, แก่เฒ่า, ป่วย, ทุกข์, กลอนธรรมะ, คติเตือนใจ, เจ็บป่วย, ตายแน่, เร่งสร้างกุศลกรรม