วันเกิดเรา (Happy birthday to me)

วันเกิดเรา เข้าใจผิด คิดว่า “สุข”
แต่มัน “ทุกข์” ซ่อนไว้ ในโมหันธ์
เจริญสติ สมบูรณ์อยู่ รู้ปัจจุบัน
ใครเท่าทัน ก็เห็นทุกข์ สุขโดยธรรม

ขอขอบคุณกลอนธรรมะ
จาก พระมหาวิทยาลัย ปริปุณฺณสีโล