จินฺตามโย

จินฺตามโย อ่านว่า จินตามะโย แปลว่า ผู้สำเร็จได้ตามความคิด