คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

รวม #ข้อคิดคติธรรมคำสอน
จาก #ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, นิ้ว, นิ้วมือ, มนุษย์, มนุษย์มีดี, ถือสา, ไม่ถือสา, กิเลส, โลภ, โกรธ, หลง, ถือตัว
คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, 

นิ้วทุกนิ้ว ยาวไม่เท่ากัน
แต่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน
คนเราไม่เหมือนกัน
แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกัน
อย่างประมาทกัน อย่าดูถูกกัน
ให้สามัคคีกัน รักกัน ช่วยเหลือกัน

เป็นมนุษย์ให้มีดี ๓ อย่าง
๑. ให้มีใจดี
๒. ให้มีวาจาดี
๓. ให้ทำแต่สิ่งดี ๆ
แล้วจะเจอจะได้ในสิ่งดี ๆ

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
ถ้าใจดี ทุกอย่างก็ดี
ถ้าใจไม่ดี ทุกอย่างก็ไม่ดี

ทุกอย่างเป็นสมมุติ
เราอยู่กับสมมุติ จงรู้จักใช้สมมุติ
แต่อย่ายึดติดสมมุติ

ไม่ถือสา ก็ไม่เป็นไร
ถ้าถือสา ก็เป็นทุกข์
ยึดมั่นมาก ก็ทุกข์มาก
ยึดมั่นน้อย ก็ทุกข์น้อย

ตามใจกิเลส เป็นเหตุแห่งทุกข์

คนเราเกิดมาแล้ว
ต้องพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
อย่าให้ขาดทุนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

อดีตก็ผ่านไปแล้ว
อนาคต ก็คดไปคดมา ยังมาไม่ถึง
วันนี้แหละดีที่สุด

ธรรมชาติไม่เที่ยง ชีวิตเราก็ไม่เที่ยง
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสอนเรา

สิ่งไม่ดี ให้เอาทิ้ง สิ่งที่ดี เอาไว้ในใจ

ขอให้ทุกคน จงตั้งสติให้ดี
ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
และลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดี

ถ้าเราไม่รักกัน ใครจะมารักเรา
ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกัน ใครจะมาช่วยเหลือเรา

โลภมาก ทุกข์มาก
โลภน้อย ทุกข์น้อย
ไม่โลภ ก็ไม่ทุกข์

โกรธมาก ทุกข์มาก
โกรธน้อย ทุกข์น้อย
ไม่โกรธ ก็ไม่ทุกข์

หลงมาก ทุกข์มาก
หลงน้อย ทุกข์น้อย
ไม่หลง ก็ไม่ทุกข์

ถือตัวมาก ทุกข์มาก
ถือตัวน้อย ทุกข์น้อย
ไม่ถือตัว ก็ไม่ทุกข์
อะไร ๆ ก็สำคัญ อยู่ที่ใจของเราเอง

อดีต..ก็ผ่านไปแล้ว
อนาคต..ก็คดไปคดมา ยังมาไม่ถึง
วันนี้แหละดีที่สุด

#ข้อคิดคติธรรมคำสอน
จากครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ครูบาใหญ่ พระโพธิสัตว์แห่งล้านนาไทย
ที่เมตตาเทศนาสอนสั่ง ในงานอายุวัฒนมงคล
ของพระอาจารย์มหาวุฒิชัย (ว.วชิเรเมธี)
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

#ข้อคิดธรรมะกำลังใจ
ขอบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ผู้เป็นตัวอย่างในทางธรรม
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ขอบคุณ Cr. ภาพ จากเพจ
#สวดมนต์ตามแนวปฏิบัติ
#พระครูบาพ่อบุญชุ่ม #ญาณสํวโร