คนสวย คนรวย คนเก่ง คนกล้า

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล