ปล่อยวาง บางเบา release

ขอบคุณคติธรรม คำกล่อน และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล