ปล่อยวาง บางเบา release

กุมภาพันธ์ 6, 2021 0 Comments

ขอบคุณคติธรรม คำกล่อน และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล