แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ”

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภ …

แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ” Read More »