คำอาราธนาพระปริตร (VIPATTI PATIBAHAYA)

             คำอาราธนาพระปริตร วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพ …

คำอาราธนาพระปริตร (VIPATTI PATIBAHAYA) Read More »