จิตฺตกาโร

จิตฺตกาโร อ่านว่า จิดตะกาโร แปลว่า ผู้เป็นช่างเขียน

จิตฺตกาโร Read More »