จิตที่ไม่หวั่นไหวต่อ นินทา สรรเสริญ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือ นิ […]

จิตที่ไม่หวั่นไหวต่อ นินทา สรรเสริญ Read More »