ฉฬภิญฺโญ

ฉฬภิญฺโญ อ่านว่า ฉะระภินโย แปลว่า ผู้มีอภิญญาหก

ฉฬภิญฺโญ Read More »