แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ”

เย  น  กาหนฺติ  โอวาทํ  นรา  พุทฺเธน  เทสิตํ  พฺยสนํ  เ […]

แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ” Read More »