นาขั้นบันได

ขอบคุณคติธรรม และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล