บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ)

บทสวดกรณียเมตตสูตร นี้ เมื่อสวดแล้วทำให้หลับเป็นสุข ตื่ […]

บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ) Read More »