ประณาม

ประณาม เป็นภาษาพระวินัย แปลว่า ผลักออก หมายถึง การตัดผู …

ประณาม Read More »