ขนฺติพโล

ขนฺติพโล อ่านว่า ขันติพะโล แปลว่า ผู้มีขันติเป็นพลัง

ขนฺติพโล Read More »