อตฺตเปโม

อตฺตเปโม อ่านว่า อัดตะเปโม แปลว่า ผู้รักตน

อตฺตเปโม Read More »