อตฺตารกฺโข

อตฺตารกฺโข อ่านว่า อัดตารักโข แปลว่า ผู้รักษาตน

อตฺตารกฺโข Read More »