มหัศจรรย์โถงถ้ำ สู่ยอดเขาแดนทิพย์มณี ที่ “วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์”

เส้นทางสาย 1048 เชียงใหม่-ลำปาง-เถิน นำเราออกจากความวุ่ …

มหัศจรรย์โถงถ้ำ สู่ยอดเขาแดนทิพย์มณี ที่ “วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์” Read More »