ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม

ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม, เรียนบาลี, บาลี, เรียนบาลีไปทำไม, บาลีภาษา, พัด, พัดเหลือง, พัดประโยค ๙, พัด ป.ธ. ๙, ประโยค ๙, ป.ธ. ๙, พระเณร, พระเณรเรียนบาลี
พัดประโยค ๙, 

พระเณรที่เรียนบาลี จนจบประโยคไหนๆก็ตาม ต่อให้เป็นประโยค ๙ ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะเป็นผู้บรรลุธรรมหรือเป็นพระอรหันต์ทันที เป็นเพียงแต่เชี่ยวชาญในภาษาๆหนึ่งเท่านั้น

โดยเฉพาะบาลีภาษา ที่มีมาในพระไตรปิฏก

อ่านเพิ่มเติม “ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม”

ยศช้างขุนนางพระ

     ยศตำแหน่งของพระ ต้องเอาอย่างช้างศึกของพระราชา เพราะแม้พระราชา

จะพระราชทานยศอันสูงศักดิ์แก่ช้างสักเท่าไร ช้างก็มิได้หลงไหลมัวเมาใน

ยศตำแหน่งนั้น หากแต่ยังทำหน้าที่ตนเองตามปกติ คือถึงเวลามีศึกสงคราม 

ช้างก็ออกรบด้วยความกล้าหาญ และสิ่งที่ช้างต้องการ  ก็คือกล้วยและอ้อย

เป็นอาหารเติมพลังเช่นเดิม พระเองก็เช่นกัน 

 

ยศตำแหน่งนั้นนี้ ก็มิได้มีไว้เพื่อข่มเหงหรือรังแกเบียดเบียนกัน หรือเพื่อมุ่งประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวอย่างลืมหูลืมตา

หากแต่ต้องทำใจกายให้ได้ดั่งช้างทรงของพระราชา ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระให้สม่ำเสมอดีงามสืบไป

ส่วนที่เป็นนั่นนี่ ก็เพื่อได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ส่วนที่ให้เป็นตำแหน่งนั้นนี้ ให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ ก็เป็นเพื่อจะได้ทำหน้าที่

ควบคุมปกครองคณะอีกชั้นหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากพระธรรมวินัย เพื่อความมั่นคงอยู่รอดของพระพุทธศาสนา

พระธรรมวินัยและเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ ยศตำแหน่งของพระ

ก็มีไว้เพื่อรักษาพระธรรมวินัย หาใช่เพื่อประโยชน์อื่นใด หากจะเป็นที่มาของลาภสักการะและทรัพย์อยู่บ้าง ก็มีไว้เพื่อ

เป็นสะพานสร้างบุญกุศลให้สังคม และช่วยเหลืองานพระศาสนาจุนเจือสังคมเป็นสำคัญ

ยศ, ตำแหน่งพระ, ยศพระ, พัด, พัด ป.ธ.๖, พัด ป.ธ. 6, พัดประโยค ๖, พัดเหลือง, ประโยค ๖,
พัดประโยค ๖

#พระก็ยังเป็นพระ

แม้จะเอาหัวโขน ยศฐาบรรดาศักดิ์ไปยัดให้ พระก็ยังฉันข้าว ฉันอาหารที่โยมถวายด้วยศรัทธา บำเพ็ญสมณะกิจ

บิณฑบาต สวดมนต์ เจริญภาวนา ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นกำลังหลักให้สังคมสืบต่อไป

เมื่อทราบความประสงค์ดังนี้แล้ว จึงใคร่ขอพระคุณท่าน ได้ทบทวนตริตรอง และจงรับธุระพระพุทธศาสนา ตามหน้าที่

ให้ประสบผล จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนา เทอญ

 

ขอบคุณบทความจาก พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ

พัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ. ๓)

พัด, พัดเปรียญธรรม, พัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค, พัดประโยค ๓, พัดแดง, พัดเปรียญธรรม 3, พัด ป.ธ. 3, พัดประโยค 3, มหา, ประโยค 3, พัดพร้อมขาตั้ง
พัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค, 

 

อนิจจา  บาลี  …นี้แสนยาก                    มันลำบาก  เหลือแค้น  สุดแสนเข็ญ

นั่งท่องจำ  ตำราเจ้า  ทุกเช้าเย็น         เพื่อความเป็น  มหาไซร้  ดั่งใจปอง

    ถึงจะยาก  เพียงไร  ไม่เคยบ่น         เกิดเป็นคน  ต้องสู้ได้  ไม่เป็นสอง

ได้มหา  นี้ไซร้  เหมือนได้ทอง             ฉะนั้นต้อง  ขยัน  หมั่นฝึกตน

   ตั้งใจเรียน  เพียรให้แน่  คำแม่สั่ง      จึงเป็นดัง  พลังใจ  ให้ฝึกฝน

เรียนเถิดลูก  เพื่อวันหน้า  ค่าของคน        เรามันจน  เรียนให้ได้  ตายช่างมัน