ยาทิสํ วปเต พีชํ บุคคลหว่านพืชเช่นใด

ยาทิสํ วปเต พีชํ  ตาทิสํ ลภเต  ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ   […]

ยาทิสํ วปเต พีชํ บุคคลหว่านพืชเช่นใด Read More »