ประณาม

ประณาม เป็นภาษาพระวินัย แปลว่า ผลักออก หมายถึง การตัดผู […]

ประณาม Read More »