ฉวิวณฺโณ

ฉวิวณฺโณ อ่านว่า ฉะวิวนฺโน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงาม

ฉวิวณฺโณ Read More »