สัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี

” หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา ย่อมแห้ […]

สัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี Read More »